Jak oddlužení funguje

Oddlužení, které bývá označováno také jako osobní bankrot,

je jedním ze způsobů řešení úpadku dlužníka podle zák. č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Oddlužení je způsob řešení situace, kdy má dlužník současně u více věřitelů více dluhů, které není schopen řádně splácet. Podstata oddlužení spočívá v tom, že dlužník v rámci něj hradí pravidelné splátky, a to maximálně po dobu 5 let. Pravidelné splátky jsou poměrně rozvrhovány na úhradu všech dluhů zahrnutých v rámci oddlužení – včetně nákladů na vyhotovení a podání návrhu na oddlužení.

Výsledkem oddlužení je osvobození dlužníka

od placení pohledávek, které byly v rámci oddlužení přihlášeny, a to v rozsahu, v jakém nebyly dosud uspokojeny. Osvobozeni budete také od pohledávek, které mohly být přihlášeny do insolvenčního řízení, ale věřitel je nepřihlásil a v neposlední řadě také od pohledávek, ke kterým se v řízení tzv. nepřihlíží, a mezi které se řadí např. smluvní i mimosmluvní pokuty. Splněním podmínek oddlužení se tak zbavíte svých dluhů, aniž byste je museli zaplatit všechny a v plné výši.

Oddlužení zastaví nárůst nových úroků a provádění všech běžících exekucí

od doby rozhodnutí soudu o Vašem úpadku (které je vydáváno společně s povolením oddlužení). Zahajuje se na návrh, který jsou oprávněny podat pouze zákonem určené osoby, jako jsou např. advokáti, notáři či insolvenční správci. Protože návrh oddlužení sami ho podat nemůžete, nabízíme Vám odborné právní zastoupení, kdy při podání návrhu budete zastoupeni advokátem.

Oddlužením se vyvarujete postižení Vašeho majetku soudním exekutorem!

Začněte znovu s čistým štítem. Kontaktujte nás!

Jméno a příjmení: *
Telefon:
E-mail: *

Vaše zpráva:

Informace o zpracování osobních údajů zde »

Menu

Úvod
Jak oddlužení funguje
Časté dotazy
Reference
Kontakty

Informace

Všeobecné smluvní podmínky
Zpracování osobních údajů
Vzory dokumentů
Mapa stránek

Buďte s námi online